23-10-2021
Nawigacja
BIP
Nawigacja
Artykuły » Dla Rodziców
Artykuły: Dla Rodziców
Dni wolne od zajęć 2013/2014

Dni wolne od zajęć 2013/2014Godziny pracy

Godziny pracy SP22


Nauczyciele 2013/2014

Nauczyciele SP22 2013/2014


Nauczyciele 2014/2015

  NAUCZYCIELE

              W ROKU SZKOLNYM 2013/14

 

 • DYREKTOR SZKOŁY mgr Agnieszka Kałużna

 

 • ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY mgr Brygida Puczyńska
 • EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, Klasa I mgr Beata Chatys
 • EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, Klasa II mgr Jolanta Walczak
 • EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, Klasa III mgr Olga Łapaj
 • JĘZYK POLSKI mgr Ewa Szkamruk ( wychowawca klasy V)
 • JĘZYK ANGIELSKI mgr Renata Foltyniewicz (wychowawca klasy VI)
 • MATEMATYKA, INFORMATYKA mgr inż. Anna Piotrowska
 • PRZYRODA mgr inż. Barbara Migalska
 • HISTORIA mgr Adam Dłużniak
 • WYCHOWANIE FIZYCZNE,TECHNIKA mgr Adam Marczewski (wychowawca klasy IV)
 • PLASTYKA mgr Aldona Smoląg (w zast. mgr Katarzyna Gorzelak-Skalik)
 • MUZYKA mgr Ewa Paluch
 • RELIGIA mgr Mariola Plaszczyk
 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE mgr Magdalena Czerwień – Kapuśniak
 • WYCHOWAWCA ŚWIETLICY mgr Aldona Smoląg, mgr Grażyna Derbis
 • PEDAGOG mgr Grażyna Derbis
 • LOGOPEDA mgr Małgorzata Popielarz
 • BIBLIOTEKARZ mgr Krzysztof Górecki

 

 

SEKRETARIAT Jolanta Miklus

PIELĘGNIARKA Marianna Okoń

 


Pomoc Pedagogiczna

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY  PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22         im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie

 

Procedury zostały opracowane zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 17 listopada 2010 r.   w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

   Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega  na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

1)   niepełnosprawności

2)   niedostosowania społecznego

3)   zagrożenia niedostosowaniem społecznym

4)   ze szczególnych uzdolnień

5)   ze specyficznych trudności w uczeniu się

6)   zaburzeń komunikacji językowej

7)   choroby przewlekłej

8)   sytuacji kryzysowych lub traumatycznych

9)   niepowodzeń edukacyjnych

10)  zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny , sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi

11)  trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

 

1.  rodzicami uczniów

2.  poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi

3.  placówkami doskonalenia nauczycieli

4.  innymi przedszkolami, szkołami i placówkami

5.  organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

 1. ucznia
 2. rodziców ucznia
 3. nauczyciela, wychowawcy,
 4. poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej

 

W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

- zajęć dydaktyczno – wyrównawczych

- zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, uspołeczniających

- zajęć rozwijających uzdolnienia

- zajęć prowadzonych przez pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznej

- porad i konsultacji dla uczniów i rodziców

 

Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

Wszelkie działania związane z pomocą psychologiczno – pedagogiczną na terenie szkoły koordynuje pedagog szkolny

Dyrektor szkoły organizuje oraz nadzoruje wszelkie działania związane z pomocą psychologiczno - pedagogiczną


Terminy zebrań i konsultacji 2013/2014

Terminy zebrań i konsultacji 2013/2014


Wnioski o stypendium socjalne

Rodzice którzy do 15 września złożyli wnioski o stypendium socjalne obecnie czekają na ich rozpatrzenie przez Urząd Miasta.

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Z Galerii
Projekty
2015


Wsparcie-Wiedza-Sukces


2014


Szkoła bez barier


2013/2014


Wspomaganie na piątkę


2012/2013


Projekt pn. Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie


2011/2012


Edukacja - paszport do przyszłości

Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
Serce
NK